Enorm veel groene kansen op Rotterdamse daken

Foto © Rowan Heuvel

In de opgave om Nederland klimaatadaptief te maken worden er vele maatregelen bedacht, maar één optie wordt vaak onderbelicht: de potentie om daken te vergroenen. In Rotterdam is er gelukkig volop aandacht voor het benutten van deze grijze vlaktes en er ligt al ruim 40 hectare aan groen op de daken (1). Tegelijkertijd ligt er in Rotterdam nog een enorm onbenut potentieel: er is 1850 hectare (18.500.000 m2) aan ongebruikt plat dak(2) waarvan zeker 30 hectare op kleine stukken van minder dan twintig vierkante meter (3). Er zijn dus nog ontelbare kansen te benutten om van grijs naar groen te gaan en waar iedereen via Gruner bij kan helpen!

Potentie van groene daken

Rotterdam heeft als doel om tussen 2018 en 2022 zo’n twintig hectare (200.000 m2) extra groen toe te voegen aan de stad. De gemeente is aardig op weg om dit doel te halen. Eind 2020 stond de teller op 13 hectare, waarvan bijna 6 hectare te danken is aan vergroening op daken. Voor het vergroenen van daken stelt de gemeente subsidies beschikbaar. Hiermee worden particulieren, woningcorporaties en ontwikkelaars gestimuleerd om daken klimaatadaptief in te richten. Het aanbieden van de subsidies komt daarbij goed van pas, want uit onderzoek van Natuur & Milieu blijkt dat er in Rotterdam wel 312.000 m2 op platte grijze daken van minder dan 20 vierkante meter te vergroenen valt. Als alleen al deze kansen worden benut, wordt het doel van de gemeente ruimschoots overtroffen.

De grootte van 62x het park bij de Euromast kan nog worden vergroend op lege platte daken in Rotterdam!

En dan te bedenken, dat er een nog veel grotere potentie is op daken van panden met een groter oppervlakte. Onderzoek van MVRDV en de Rotterdamse Dakendagen toont aan dat er nog 18.500.000 m2 (!) aan potentie op platte grijzen daken ligt. Dat is ongeveer 62x de grootte van het park bij de Euromast! Je kan je voorstellen hoeveel duurzame impact het benutten van de kansen op de grijze daken kan opleveren. De doelen kunnen wat ons betreft dan ook nog verder omhoog worden bijgesteld!

Een groen dak: de voordelen

Het vergroenen van daken heeft vele voordelen. Zo is een groen dak  goed voor de natuur, het milieu en je portemonnee! Daken kunnen worden vergroend met een eenvoudige moslaag, vetplanten (sedum), bloemen en grassen. Je kan zelfs een complete daktuin met planten en struiken aanleggen. Het meest gangbare is het vergroenen met sedummatten. Dit is eenvoudig aan te leggen en behoeft weinig onderhoud.

Een groen dak zorgt voor verkoeling en isolatie van een huis, wat tussen de twee graden buiten en vier graden binnen kan schelen. De verkoeling zorgt hiermee voor een aangenamer leefklimaat in warme, versteende omgevingen en kan ook het rendement van zonnepanelen verhogen. Het rendement van een groen dak is daarmee gelijk uit te drukken in een kostenbesparing. In combinatie met een gemeentelijke subsidie wordt het helemaal een interessante optie!

Naast de besparing die een groen dak oplevert, hebben ook de natuur en het milieu profijt van een groen dak. Een groen dak zorgt namelijk voor:

  • een betere luchtkwaliteit, door de opname van fijnstof en CO2
  • het tegengaan van wateroverlast, door het absorberen en zuiveren van regenwater
  • een verbeterde biodiversiteit, door een huis te bieden voor insecten, bijen en vogels.

Het benutten van de potentie op gebouwen is daarmee als een niet te missen kans; de voorzet is al gegeven, nu alleen nog afmaken. Met Gruner gaan wij helpen in het afmaken van de groene kansen! 

Van kansen naar groen

Om deze overvloed aan potentie van groene daken te kunnen benutten is laagdrempelige actie nodig. Bij vergroening is het voor veel inwoners namelijk niet altijd duidelijk waar en hoe het aangepakt kan worden. Met de Smart City Tool van Gruner willen wij hier verandering in brengen. Wij willen elke Rotterdammer eenvoudig laten meedoen om de stad te helpen vergroenen.

Er zijn nog honderden plekken waar Rotterdam groener kan, met Gruner gaan we de kansen vinden en benutten.

Via de tool kunnen Rotterdammers kansen voor vergroening simpel aangeven, zo ook wanneer zij een kans zien om een dak te vergroenen. Een kans wordt doorgegeven door een plek te pinnen en informatie over de kans in te vullen. Op basis van de data wordt de verwachte impact berekend en worden er vervolgstappen bepaald om de kans zo optimaal te kunnen benutten. Op deze manier neemt Gruner je stap voor stap mee in het vergroeningsproces van de kans die jij hebt aangegeven. Heb jij een kans om je eigen dak te vergroenen? Dan informeren wij je over de concrete mogelijkheden, o.a. welke subsidies er beschikbaar zijn. Zo helpen wij jou om bij te dragen om Rotterdam sneller en effectiever te laten vergroenen!

Gruner app_vierkant

Gruner wil in Rotterdam het vergroenen van kansen op een slimme manier gaan vereenvoudigen, verbeteren en versnellen.
Vergroeningskansen op straten, gevels, daken en parken worden met behulp van inwoners inzichtelijk gemaakt.  Met de Smart City Tool kunnen Rotterdammers zo zelf actief raken bij aan het vergroenen van hun eigen leefomgeving!


Lees meer over Gruner

Bronnenlijst(1) Gemeente Rotterdam
(2) Rotterdamse dakencatalogus
(3) Natuur & Milieu