De impact van gruner in jouw gemeente

In het afgelopen jaar hebben inwoners hun directe leefomgeving opnieuw leren waarderen en de meerwaarde van groen in de buurt ontdekt. Nederlanders zijn druk bezig met tegelwippen en gemeenten voegen via vele projecten extra groen aan de stad toe.
Met Gruner willen wij deze trend doorzetten en Nederland nóg een stukje groener uit de coronacrisis krijgen. Goed voor het klimaat, jouw gezondheid, de natuur en de steden!

Hoe wij in jouw gemeente groene kansen willen benutten

Inwoners betrekken

© Gemeente Rotterdam

Het vergroenen van de openbare ruimte is de eenvoudigste manier om een stad klimaatbestendig én toekomstgericht in te richten. En wie kent de stad nou beter dan haar inwoners?

Wij willen het daarom zo laagdrempelig mogelijk maken om jouw gemeente te vergroenen door inwoners zo eenvoudig, snel en compleet mogelijk kansen voor vergroening door te laten geven.

Kansen vinden

© Gemeente Rotterdam

De plekken vinden waar het groener kan is één, de vergroeningskans benutten is twéé. De verzamelde informatie wordt gescand op de potentie en haalbaarheid van realisatie.

En eerlijkheid gebied te zeggen dat niet elke kans daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. De kansen waar het wel kan willen wij gaan benutten, samen met inwoners.

Initiatieven versterken

© Gemeente Rotterdam

In Nederland zijn al vele initiatieven actief die werken aan een groenere stad.  Met de in de app verzamelde inzichten willen wij als katalysator de verbeteringen versnellen.

Samen met jouw gemeente willen wij bepalen aan welke eisen moet worden voldaan om zelf aan de slag te gaan. Kansen waarvoor de potentie en haalbaarheid realistisch zijn, kunnen zo gelijk worden benut. Samen met bestaande initiatieven of direct door burgers zelf.

Impact meten

© Gemeente Rotterdam

Voor alle aangedragen kansen zal vooraf de impact worden geschat: hoe verbetert het (lokale) klimaat, de biodiversiteit en de leefomgeving als de kans wordt benut?

De geschatte impact maakt inzichtelijk waarom het benutten van de kans zin heeft en hoeveel de kans bijdraagt aan gemeentelijke doelen en het beleid voor extra groen.